Kamis, 04 Mei 2017

Contoh Kultum tema"Menahan Amarah"

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Alhamdullah, lakhaulawala kuwwata illa billah, amma ba'dah.
Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa ada halangan suatu apapun berkat rahmat dari Allah, alohumma amin.

Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW nabi yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya besok di yaumil kiyamah . Allohuma Amin.

Hadirin sekalian yang berbahagia.
Dalam kehidupan di dunia ini tidak lepas dari berbagai masalah. Dan untuk mengahadpi masalah kehidupan ini perlu ditanamkan sifat kesabaran. Bila sesorang sabar dalammenghadapi permasalahan hidup, maka segalanya akan mampu diselesaikan dengan baik dan benar. orang sabar bukan berarti diam terus menerus, tetapi disamping berusaha, maka dia sabar dengan berdoa memohon pertolongan Allah SWT.

Hadirin sekalian yang berbahagia.
orang islam harus benar-benar menjadi orang kuat. Kuat isni bukan berarti orang yang kuat bergulat. tetapi orang yang kuat menahan amarahnya, dalam menghadapi peliknya permasalahan hidup ini.
Nabi bersabda yang artinya:"Orang kuat itu, bukanlah orang yang kuat bergulat, tetapi sebenarnya orang kuat itu adalah yang dapat menahan amarahnya. (HR.Bukhori Muslim)

Demikian sekilas yang dapat kami sampaikan lewat kultum ini, walau sedikit semoga membawa manfaat.
Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr.Wb

2 komentar

Sepertinya kuat bergulat sangat leih mudah daripada kuat menahan amarah ya Mas. Makasih pencerahannya :)

ya begitulah mba wahyu, makasih juga dah mampir

Perhatian : Untuk kebaikan bersama Dilarang menyisipkan Link Hidup.
jika cuma teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu tidak menjadi masalah, kalaupun masih ada tentunya Pihak Admin akan Menghapusnya.
EmoticonEmoticon